Čeština


Služby zákazníkům

Pro minimalizaci rizik výbuchu poskytuje RSBP spol. s r. o. v rámci své činnosti kompletní spektrum služeb spojených s prevencí a ochranou před požárem a výbuchem.sluzby_nahled_1

Místa, kde je možno setkat se s nebezpečím výbuchu:

Pneumatická doprava, korečková doprava organických látek, práškové lakovací kabiny, kabiny s organickými rozpouštědly, odsávací a filtrační zařízení, sušárny, skladovací zařízení sypkých hmot (sila, zásobníky), mlýnice obilovin, organických barviv, uhlí, apod., zařízení pro opracování, dělení či tryskání hořlavých materiálů (hliník, hořčík,apod.), atd.

Riziko požáru a výbuchu v takových provozech existuje, ale často nebývá zvolen vhodný způsob jeho minimalizace. Takový přístup může vést od zničení výrobních technologií, prostojů ve výrobě a nákladů na znovuobnovení výroby, až po újmy na zdraví lidí, případně i ztráty na životech.

RSBP spol. s r. o. navrhuje a komplexně řeší bezpečnost provozů a jednotlivých technologií z hlediska protipožární a protivýbuchové prevence, analýzy rizik, engineeringu a vypracování dokumentace dle platné legislativy 99/92/EC – ATEX 137.

zkousky vybuchu prachu

VSTUPNÍ POŽADAVKY

řešení problematiky “ATEX”

 • Vypracování požárně – technických a výbuchových charakteristik látek (PTCH)
 • Měření prašnosti a koncentrace plynů a par
 • Vypracování návrhu protokolu o stanovení vnějších vlivů
 • Měření iniciačních zdrojů
 • Určení zdrojů rizika a vyšetřování příčin vzniku výbuchu v praxi

ANALÝZA A VYHODNOCENÍ

stávajícího stavu v oblasti “ATEX”

 • Zpracování dokumentace o ochraně před výbuchem (DOPV) včetně její pravidelné aktualizace
 • Projednání dokumentace o ochraně před výbuchem s veřejnoprávními orgány
 • Zpracování znaleckých posudků z hlediska výbuchu hořlavých prachů
 • Kontrola a vyznačení zón v projektové dokumentaci u stávajících provozů
 • Pořádání školení a seminářů ve vztahu k ATEX prostředí pro státní správu a provozovatele

NÁVRHY ŘEŠENÍ

v oblasti “ATEX”

 • Projekční návrhy ochrany technologických zařízení proti výbuchu
 • Softwarové simulace tlakové odolnosti stávající technologie
 • Praktická měření tlakové odolnosti strojních zařízení (filtry, sila..)
 • Komplexní návrhy organizačních a technických opatření ke snížení nebo minimalizaci rizika nebezpečí výbuchu
 • Realizační a servisní činnost v oblasti požární a výbuchové ochrany

Odborným posouzením technologického procesu jsme schopni určit míru rizika vzniku výbuchu, jakož i jeho eliminaci nebo úplné vyloučení návrhem vhodného opatření, a tímto omezit riziko vzniku škod ve vašem provozu.

 


Chci poradit s výběrem