Čeština


Požární ochrana

Požární ochrana lakovacích kabin

Při povrchových úpravách produktů v nejrůznějších průmyslových odvětvích se velmi často setkáváme s lakovacími systémy, kde existuje vysoká pravděpodobnost vzniku požáru nebo výbuchu. Společnost RSBP vyvinula speciální systém FIREPRO pro ochranu lakovacích kabin a zajišťuje v plné šíři veškeré služby a produkty spojené s ochranou lakovacích kabin od výroby, dodání až po kompletní montáž a servis, a tím minimalizuje riziko vzniku požáru, se kterým jsou většinou spojeny rozsáhlé škody na technologii a velmi vysoké náklady.

Požární ochrana obráběcích strojů

V souvislosti s předcházením specifickým problémům, které u procesu obrábění může chladící olejová mlha, páry hořlavých kapalin nebo hořlavý odpad vzniklý samotným opracováním přinášet, nabízí RSBP kvalitní a účinnou požární ochranu pro technologii obrábění. Automatický hasicí systém FIREPRO společnosti RSBP je určen pro CNC stroje, jako jsou např. souřadnicové brusky, frézy, elektrojiskrové obráběcí stroje apod.

Požární ochrana strojních zařízení

V řadě průmyslových odvětví se často setkáváme s řadou strojních zařízení, které pracují s hořlavými látkami. Zpravidla v každé z těchto technologií nelze vyloučit možný vznik iniciace – existuje pravděpodobnost výskytu požáru. Automatický hasicí systém FIREPRO společnosti RSBP je možným řešením ochrany technologických celků, jakými jsou např. odsávací systémy, míchací stroje, sušárny, mlýny nebo drtiče.

Požární ochrana elektrických rozvoden, informačních a komunikačních center

Moderní doba vyžaduje neustálé zvyšování nároků na využívání elektrických zařízení. Ať už se jedná o komunikační a informační centra nebo třeba jen rozvodny elektrické energie, ve všech případech hrozí nebezpečí požáru. Společnost RSBP nabízí elektivní řešení požární ochrany informačních a komunikačních center, elektrických rozvoden, trafostanic atd.

Systém zhášení jisker

Při některých technologických procesech vznikají jiskry a žhavé částice, které jsou dále prostřednictvím proudu vzduchu odváděny potrubím nebo dopravovány vybranými dopravníky a zastavují se ve filtrační jednotce, zásobníku nebo sile, kde dopravovaný materiál může začít doutnat, což může v důsledku vést k požáru a sekundárně k ničivému výbuchu. Pro minimalizaci rizika vzniku požáru a ochranu technologických zařízení, osob a snížení případných prostojů v důsledku požáru nabízí RSBP jako preventivní ochranu proti vzniku požáru ověřený systém pro zhášení jisker.


Chci poradit s výběrem