Čeština


Systém zhášení jisker

Při některých technologických procesech vznikají jiskry a žhavé částice, které jsou dále prostřednictvím proudu vzduchu odváděny potrubím nebo dopravovány vybranými dopravníky a zastavují se ve filtrační jednotce, zásobníku nebo sile, kde dopravovaný materiál může začít doutnat, což může vést k požáru a sekundárně k ničivému výbuchu.

Pro minimalizaci rizika vzniku požáru a ochranu technologických zařízení, osob a snížení případných prostojů v důsledku požáru nabízí RSBP jako preventivní ochranu proti vzniku požáru ověřený systém pro zhášení jisker.

Výhody:

 • Vysoká účinnost a krátká reakční doba systému
 • Možnost instalace i na krátkých potrubích
 • Variabilní a stavebnicový systém
 • Jednoduchá instalace systému
 • Konstrukční provedení trysek brání jakémukoliv ucpání
 • Automatické hlídání detektorů proti zanesení
 • Automatické uvedení do opětovného provozu
 • Možnost aplikace i ve venkovním prostředí

Riziko – Jiskry a žhavé částice jako důsledek:

 • Tření
 • Statického náboje
 • Přimísení cizorodých částic
 • Samovznícení

Funkce systému

Základem systému zhášení jisker jsou vysoce citlivé detektory, jež reagují během několika milisekund na přítomnost žhavých jisker v dopravních systémech. Objeví-li se jiskry nebo žár, řídicí ústředna okamžitě přijímá impuls detektoru a na základě elektronického rozboru během několika tisícin sekundy aktivuje rychloventil tlakové vody. Hasicí hubice v dopravním systému vytvoří kuželovou mlhu hasicího média, a tím dochází k zhašení nežádoucích jisker a žhavých částic. Po ukončení aktivace systému a účinném odstranění nebezpečí se systém automaticky opět uvede do pohotovostního režimu.

Schéma systému zhášení jisker na potrubí

RealizaceChci poradit s výběrem