Čeština


Požární ochrana obráběcích strojů

V souvislosti s předcházením specifických problémů, které u procesu obrábění může chladící olejová mlha, páry hořlavých kapalin nebo hořlavý odpad vzniklý samotným opracováním přinášet, nabízí RSBP kvalitní a účinnou požární ochranu pro technologii obrábění.

Automatický hasicí systém FIREPRO společnosti RSBP je určen pro CNC stroje, jako jsou např. souřadnicové brusky, frézy, elektrojiskrové obráběcí stroje apod.

Výhody:

  • Variabilita použití komponent systému
  • Propojení s řídicím systémem technologie
  • Stavebnicové systémy
  • Propojení s výstražnou sirénou a pultem centrální ochrany

MÍSTA VÝSKYTU RIZIKA:

  • Oblast obrábění
  • Oblast na vstupu i výstupu obráběných obrobků
  • Oblast vedoucí do odsávacího systému
  • Oblast nad vanou elektrojiskrového obráběcího stroje

Riziko

Současné obráběcí stroje jsou zpravidla při své činnosti opracovávání obrobků chlazeny mnohdy hořlavými oleji, které vytváří v pracovním prostoru stroje olejovou mlhu. V případě výskytu iniciačního zdroje, například samotným opracováváním obrobků, může být tento zanesen do olejové mlhy, případně hořlavého odpadu, a způsobit následný požár uvnitř stroje, respektive výrobní technologie.

Obdobně u elektrojiskrových obráběcích strojů rovněž existuje toto riziko, které je představováno párami hořlavých kapalin.

Funkce systému

Pracovní prostor obráběcího stroje je neustále sledován detektory plamene. V případě požáru vyhlásí řídicí ústředna poplach, automaticky vypne příslušné technologie a otevře ventil láhve s hasivem. Systém aktivuje hasební zásah v několika milisekundách, hasicí zásah probíhá přímo v pracovním prostoru obráběcího stroje.

RealizaceChci poradit s výběrem