Čeština


Požární ochrana lakovacích kabin

Při povrchových úpravách produktů v nejrůznějších průmyslových odvětvích se velmi často setkáváme s lakovacími systémy, kde existuje vysoká pravděpodobnost vzniku požáru nebo výbuchu.

Společnost RSBP vyvinula speciální systém FIREPRO pro ochranu lakovacích kabin a zajišťuje v plné šíři veškeré služby a produkty spojené s ochranou lakovacích kabin od výroby, dodání až po kompletní montáž a servis, a tím minimalizuje riziko vzniku požáru, se kterým jsou většinou spojeny rozsáhlé škody na technologii a velmi vysoké náklady.

Výhody:

 • Extrémně rychlé reakce optických detektorů
 • Efektivní hašení přímo na stříkacím zařízení
 • Variabilní možnosti objemového hašení požáru
 • Účinné zabránění přenosu plamene potrubím
 • Řešení „na míru“ zákazníkovi
 • Stavebnicové systémy – konfigurovatelné použití komponent systému
 • Ekonomicky výhodné řešení
 • Inteligentní detektory eliminující falešné aktivace použitelné ve výbušném prostředí
 • Optické detektory s funkcí total control včetně kontroly znečištění
 • Hasivo nezanechává žádné zbytky a nezpůsobuje korozi, šetrné k přístrojům

PŘÍČINY POŽÁRŮ V LAKOVNÁCH A LAKOVACÍCH KABINÁCH:

 • Vznětlivé lakovací materiály
 • Elektrické napětí na stříkacích pistolích v souvislosti s přítomností vznětlivých látek
 • Vznik výbušné atmosféry vlivem nahromadění lakovacího materiálu
 • Nedostatečné uzemnění lakovaných produktů
 • Usazování lakovacích materiálů v kabině, filtrech nebo cyklonech

Funkce systému

Vysoce citlivé detektory neustále kontrolují všechna kritická místa v lakovací kabině. V případě výskytu plamene zachycuje detektor v jednotkách milisekund jeho vyzařování a po vyhodnocení řídicí ústřednou dochází k aktivaci hašení. Řídicí ústředna je propojena rovněž s řídicím systémem lakovacích linek a okamžitě odstavuje z činnosti stříkací zařízení, aby nedocházelo k dalšímu dávkování hořlavé látky do chráněných prostor. Vznikající požár v lakovací kabině je prostřednictvím ochranného systému FIREPRO společnosti RSBP velice rychle a efektivně uhašen a produkce linky tak může být opět obnovená ve velice krátkém čase. Pouze takovou ochranou lze minimalizovat náklady a prostoje způsobené požárem.

Testování CO2 bariéry

PŘENOS PLAMENE ODSÁVACÍM POTRUBÍM DO ODLUČOVACÍHO SYSTÉMU BEZ HASICÍ BARIÉRY
ZABRÁNĚNÍ PŘENOSU PLAMENE ODSÁVACÍM POTRUBÍM DO ODLUČOVACÍHO SYSTÉMU S HASICÍ BARIÉROU

RealizaceChci poradit s výběrem