Čeština


HRD Systém – Zařízení na potlačení výbuchu

HRD (high rate discharge) systém je osvědčený systém na potlačení výbuchu. Detekuje počáteční fázi výbuchu uvnitř zařízení a následně potlačuje výbuch hořlavého prachu v průmyslových zařízeních. Reakční doba zařízení se počítá v řádu milisekund. Díky své dokonalé funkci HRD systém účinně potlačuje výbuch a omezuje výbuchový tlak uvnitř zařízení pod hranici jeho tlakové odolnosti, čímž nedojde k jeho destrukci. HRD systém tak eliminuje škody na technologii, především však chrání lidské zdraví.

Výhody HRD systému:

 • Osvědčená účinná technologie
 • Rychlá reakce systému
 • Vysoká spolehlivost
 • Použití pro vnitřní a vnější prostory
 • Vhodné řešení pro toxické a jinak nebezpečné materiály
 • Nezávislá archivace dat z detektoru
 • Možnost úpravy dle jakostních požadavků zákazníka
 • Variabilita použití komponent
 • Jednoduchá a rychlá výměna komponent po aktivaci
 • Snadná manipulace a přeprava
 • Hasivo vhodné pro použití v potravinářském průmyslu

HRD systém ochrání proti následkům výbuchů průmyslová zařízení:

 • Filtry a filtrační jednotky
 • Průmyslové vysavače
 • Sila
 • Mlýny
 • Sušárny
 • Cyklony
 • Dopravníky
 • Zásobníky práškových hmot
 • Elevátory
 • Míchače
 • Drtiče a další průmyslová zařízení

SCHÉMA INSTALACE HRD SYSTÉMU NA ODLUČOVACÍM ZAŘÍZENÍ

Co je HRD systém a jak funguje

Vznikající výbuch dokáží vysoce citlivé detektory rozpoznat v řádu milisekund, systém otevře HRD ventily a aktivuje HRD nádoby s hasivem. Tlak hasiva vysune speciální teleskopické trysky, které zajistí účinné rozptýlení hasiva do celého chráněného prostoru. Aktivace probíhá velice rychle. Výbuchový tlak je díky HRD systému pod kontrolou a jeho nežádoucí účinky jsou minimalizovány.

WATER SHOT

Speciálně vyvinut pro technologie, u kterých není akceptováno potlačení hasicím práškem. WATER SHOT je speciální HRD nádoba vybavená rychlootevíracím ventilem a dalším příslušenstvím, která na místě obvyklého hasiva využívá zhášení pomocí H2O.

WATER SHOT je určen k ochraně proti následkům výbuchů zejména v potravinářském průmyslu, kde není akceptováno potlačení hasicím práškem. Primárně je určen pro ochranu technologií, které jsou v běžném procesu čištěny vodou. Své uplatnění jistě najde i v řadě jiných průmyslových odvětví a v mnoha různých technologiích.

 

Proč  WATER SHOT?

 • Materiál v dané technologii není při hašení kontaminovaný hasicím práškem
 • Po potlačení výbuchu se technologie pouze vysuší, není nutno odstraňovat běžné práškové hasivo
 • Voda obsažená ve WATER SHOT neznečišťuje životní prostředí, jedná se o vysoce ekologické hasivo
 • Jedná se o cenově zajímavé a uživatelsky příjemné zařízení

 

Cenová nabídka

Souhlasím se zpracováním osobních údajů Chci vědět více


Části HRD Systému

Detektor exploze

Tlakové detektory včas rozpoznají počína­ jící explozi. Tyto informace extrémně rychle předají řídicí ústředně. Výhodou je krátká reakční doba (v řádu milisekund) a variabilita použití.

Řídicí ústředna

Dvou nebo vícezónová ústředna je stěžejní částí celého systému, která vyhodnocuje a archivuje informace z detektorů, vysílá signál k aplikaci hasiva do chráněného prostoru a poskytuje data nadřazeným systémům. Obsluhujícímu personálu slouží jako uživatelské rozhraní.

HRD akční členy

Speciální HRD nádoby vybavené rychlootevíracím ventilem a dalším příslušenstvím obsahují hasivo pod stálým tlakem. Je-­li detekován výbuch, zajišťují jeho okamžité a efektivní vnesení do chráněného zařízení. Výhodou je variabilita velikosti láhve (5, 8, 20 nebo 50 litrů), rychlé a efektivní potlačení exploze. Bonusem pro zákazníka je snadná manipulace a jednoduchá údržba.

RealizaceKontaktujte nás

A sjednejte si optimální řešení ještě dnes

Chci poradit s výběrem