Čeština


HRD bariéra

HRD bariéry se vyznačují extrémně rychlým vnesením hasiva do potrubí spojujícího chráněná technologická zařízení. Při výbuchu se nejprve potrubím šíří explozní tlak a za ním následuje plamenná fronta. Obě tyto veličiny je možno zjišťovat speciálními detektory – optickými i tlakovými, které jsou pro daný účel vyvinuty.

Výhody:

 • Vysoká rychlost reakce systému od detekce po uhašení
 • Nezávislá archivace dat z detektoru
 • Variabilita použití detektorů, řídicích jednotek a akčních členů
 • Vysoká kvalita komponent
 • Možnost úpravy dle jakostních požadavků zákazníka
 • Možnost použití pro vnitřní i vnější prostory
 • Vysoká spolehlivost systému

Zařízení je vhodné pro zabránění přenosu výbuchu v potrubí u: 

 • Filtrů
 • Zásobníků
 • Mlýnů
 • Drtičů
 • Odlučovačů
 • Sušáren
 • Cyklónů
 • a ostatních zařízení, kde existuje riziko výbuchu prachu

SCHÉMA INSTALACE HRD BARIÉRY NA POTRUBÍ

Testování HRD bariéry

Detektory předávají signál řídicí ústředně, která aktivuje HRD akční členy. Ty jsou opatřeny rychlootevíracími ventily schopnými okamžitě uvolnit hasicí látku do chráněného prostoru a vytvořit tak účinnou bariéru hasicího média.

Cenová nabídka

Souhlasím se zpracováním osobních údajů Chci vědět více


Realizace



Chci poradit s výběrem