Čeština


Potravinářský průmysl

Chráníme před explozí potravinářské závody zpracovávající sypké materiály

V potravinářském průmyslu jsou zpracovávány sypké materiály (mouka, cukr, káva, čaj, rýže, obilniny…), které mají specifické výbušné charakteristiky.

V průběhu průmyslové výroby se ze sypkého materiálu uvolňují do vzduchu drobné částice. Pohybem vzduchu se částice víří a snadno dosahují výbušné koncentrace. Při styku rozvířeného prachu s efektivním iniciačním zdrojem dochází k nebezpečné explozi. Zejména v uzavřeném prostoru pak riziko exploze narůstá.

Výhody ochrany proti výbuchu v potravinářství:

 • chráníte majetek a nákladné technologie
 • snižujete riziko škod a ztrát ve výrobě
 • zvyšujete produktivitu práce
 • zvyšujete bezpečnost práce a ochranu lidského zdraví a životů
 • díky eliminaci dlouhých odstávek si udržíte své odběratele a zachováte si ekonomickou stabilitu

Chráníme potravinářská zařízení:

 • sila
 • zásobníky materiálu
 • pneudopravu
 • korečkové elevátory
 • mixéry
 • mlýny
 • odsávací zařízení
 • sušárny a další průmyslová zařízení

Rizika výbuchu v potravinářském a zpracovatelském průmyslu

V potravinářském a zpracovatelském průmyslu je v průběhu výroby zacházeno se sypkým materiálem povětšinou organického původu. Z těchto materiálů či látek se uvolňují do vzduchu drobné prachové částice se specifickými výbušnými vlastnostmi.

Uvnitř i v okolí potravinářských technologií vytváří jemný prášek ve směsi se vzduchem výbušnou koncentraci. Na stejném místě se třeba i nedopatřením objeví mechanická jiskra, statický výboj nebo dochází k zahřátí okolních povrchů. Tyto podmínky vedou k nevyhnutelnému důsledku – prudkému lokálnímu nárůstu energie, tepla a tlaku. Zrodí se náhlá exploze.

Kombinace prvků vedoucích ke vznícení a explozi

Ke vznícení a následnému hoření dochází, vyskytnou-li se ve stejném místě a čase zároveň:

 • látky charakteristické exotermními reakcemi (např. prachové částice organických surovin),
 • dostatečné množství kyslíku (resp. obecně oxidovadla),
 • účinný zdroj zapálení (efektivní iniciační zdroj).

Rizika rozšíření požáru a následky tlakových vln po explozi ohrožují nejen technologická zařízení, vybavení a konstrukce budov, ale především zdraví a životy pracovníků.

Rizika řetězových explozí

Je téměř neuvěřitelné, že látky typu cukr, rýže, káva a čaj, čokoláda, obilniny a mouka, krmné směsi, koření, sušené mléko apod. mohou vést za určitých okolností ke spuštění řetězové reakce explozí napříč technologiemi a celým zpracovatelským závodem. Zdánlivě nevinná exploze může přinést nedozírné následky, které mohou vést dokonce až ke ztrátě lidských životů a destrukci zařízení a celých budov.

Podcenit protivýbuchovou ochranu se nevyplatí

Své o tom ví například v americké Georgii, kde došlo k fatální explozi v továrně na výrobu cukru Imperial Sugar. Protivýbuchová ochrana byla v této firmě podceněna mimo jiné i proto, že se zde ve výrobě zacházelo se stejným materiálem už po 150 let a “za tu dobu přece nikdy k žádným výbuchům nikdy nedošlo”. Jenže pak došlo k explozi následované řadou dalších výbuchů.

Výbuchům v potravinářském průmyslu je nutné předejít

V současné době je již technologicky možné identifikovat v předstihu všechna výše uvedená rizika. Také směrnice ATEX 153 ukládá povinnost aplikovat vhodná preventivní opatření a chránit tak lidské životy i předcházet ničivým dopadům explozí na provoz továren.

Způsoby protivýbuchové ochrany

Mezi nejčastěji používané technologie RSBP patří:

 • Zařízení na potlačení výbuchu
 • Zařízení na odlehčení výbuchu
 • Zařízení na zabránění přenosu výbuchu
 • Výbuchová ochrana korečkových elevátorů

Oslovte se svým požadavkem odborníky

Nevíte, zda se problematika výbuchové ochrany týká i vašeho podniku? Poptáváte konkrétní řešení? Obraťte se na nás jako na profesionály a výrobce, kteří se již přes 25 let úspěšně věnují v tomto oboru odbornému výzkumu a vývoji.

RealizaceKontaktujte nás

A sjednejte si optimální řešení ještě dnes

Chci poradit s výběrem