Čeština


Politika kvality

rfrt2Společnost RSBP spol. s r.o. realizuje politiku kvality v plném ztotožnění se s požadavky norem ČSN EN ISO řady 9000, to je s principy neustálého zdokonalování a efektivního řízení všech procesů ovlivňujících kvalitu služeb a neustálého zlepšování efektivnosti managementu kvality.

Záměrem naší společnosti je vytvářet a udržovat dobrou pověst ve vztahu ke kvalitě, cenám, termínům realizace služeb, což zajišťuje stabilizované postavení na českém trhu a vytváří dobré předpoklady pro poskytování našich služeb na zahraničních trzích. Ve vztazích s našimi zákazníky se zaměřujeme na získávání informací o jejich potřebách a za kvalitní považujeme pouze služby, které splní veškeré stanovené požadavky a předpokládané potřeby našich zákazníků. Tím zajišťujeme zvyšování spokojenosti zákazníků.

Zabezpečování vysoké kvality našich služeb je prvořadým úkolem všech zaměstnanců naší společnosti. U všech zaměstnanců je prohlubován neustále kladný vztah ke kvalitě, rychlá reakce na nové požadavky při zvyšování úrovně kvality a odstraňování zjištěných nedostatků. Vedení společnosti poskytuje účinnou pomoc všem svým zaměstnancům při výchově, školení a výcviku za účelem dosažení realizace politiky kvality a spokojenosti zaměstnanců.

Naše certifikáty ke stažení:

CERT_ISO9001_CZ
Politika kvality


Chci poradit s výběrem