polski


OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KABIN LAKIERNICZYCH

W procesach wykończenia powierzchni, w wielu gałęziach przemysłu spotykamy się z systemami lakierniczymi, w których występuje ryzyko pożarowe. Firma RSBP opracowała własny system ochrony przeciwpożarowej, zapewniając pełny zakres usług, związanych z ochroną przeciwpożarową kabin lakierniczych, od produkcji systemu, przez dostawy, aż do kompletnego montażu i późniejszego serwisu. Minimalizujemy ryzyko pożaru i strat z nim związanych.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OBRABIAREK

W procesie obrabiania powierzchniowego występuje szereg czynników mogących powodować powstanie pożaru: chłodząca mgła olejowa, opary cieczy łatwopalnych lub łatwopalne odpady z procesu obróbki. Firma RSBP oferuje w tym zakresie skuteczny system gaszenia, nie tylko do obrabiarek elektroiskrowych, szlifierek, frezarek, ale i dla innych narzędzi i urządzeń.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA CENTRAL I SERWEROWNI

Firma  RSBP spol. s r. o. oferuje skuteczne rozwiązania ochronne dla central komunikacyjnych, serwerowni, stacji transformatorowych, rozdzielnic elektrycznych itd.

SYSTEM GASZENIA ISKIER

Wielu procesom technologicznym towarzyszy zjawisko powstawania iskier lub cząstek stałych o wysokiej temperaturze, które np. za pośrednictwem instalacji odpylania czy odkurzania mogą dostawać się do zasobników, filtrów silosów, w których występuje nagromadzenie materiałów łatwopalnych. Dla zminimalizowania lub całkowitego wyeliminowania możliwości powstania pożaru, firma RSBP oferuje prewencyjny system gaszenia iskier.


Chcę pomóc z wyborem