polski


ZASUWA SZYBKOZAMYKAJĄCA GATEX

Zasuwa służą do izolacji wybuchu pomiędzy poszczególnymi elementami ciągu produkcyjnego i całkowicie zamykają rurociąg, który łączy te elementy. Nadaje się do zastosowania w: transporcie pneumatycznym, odpylaniu i do urządzeń konstruowanych na maksymalne ciśnienie wybuchu (pmax).

ZALETY:

 • Instalacja na rurociągach od średnicy DN 50
 • Wytrzymałość ciśnieniowa do 21 bar
 • Ekstremalnie krótki czas reakcji
 • Krótka odległość instalacyjna

URZĄDZENIE JEST PRZEZNACZONE DO IZOLACJI WYBUCHU W RUROCIĄGU DO:

 • Filtrów
 • Zasobników
 • Młynów
 • Rozdrabniaczy
 • Separatorów
 • Suszarni
 • Cyklonów
 • i innych urządzeń zagrożonych wybuchem

SCHEMAT INSTALACJI GATEX NA RUROCIĄGU NAPEŁNIAJĄCYM

Zasada działania

Zasuwa szybkozamykająca GatEx aktywuje się po wykryciu powstającego wybuchu. Czujnik systemowy po wykryciu wybuchu wysyła sygnał do centrali sterującej, która z kolei uruchamia mechanizm zamykający zasuwy.

Zasuwa nożowa jest zamykana pneumatycznie. Urządzenie posiada funkcję tzw. fail safe design, która wprowadza urządzenie do bezpiecznego stanu w przypadku, że nie można zagwarantować jego prawidłowej pracy (np. przerwanie kabli zasilających lub sygnałowych, spadek napięcia spadek ciśnienia itp.).

DANE TECHNICZNE

Oferta cenowa

Zgadzam się z przetwarzaniem danych osobowych Chcę wiedzieć więcej


RealizacjeChcę pomóc z wyborem