polski


OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OBRABIAREK

W procesie obrabiania powierzchniowego występuje szereg czynników mogących powodować powstanie pożaru: chłodząca mgła olejowa, opary cieczy łatwopalnych lub łatwopalne odpady z procesu obróbki. Firma RSBP oferuje w tym zakresie skuteczny system gaszenia, nie tylko do obrabiarek elektroiskrowych, szlifierek, frezarek, ale i dla innych narzędzi i urządzeń.

ZALETY:

  • Rozwiązania szyte na miarę
  • Kompatybilność komponentów
  • Systemy modułowe
  • Połączenie z systemem nadrzędnym
  • Połączenie z sygnalizacją i dyspozytornią

ELEMENTY MASZYN NIOSĄCE RYZYKO:

  • Obszar obróbki
  • Obszar wejściowy i wyjściowy materiału do obróbki
  • Obszar prowadzący do systemu odpylania
  • Obszar nad wanną obrabiarki elektroiskrowej

RYZYKO

W większości wypadków stosowane obecnie urządzenia obróbcze wykorzystują do chłodzenia łatwopalną mgłę olejową. Wystąpienie źródła inicjacji w pobliżu mgły olejowej może spowodować jej zapalenie i w efekcie pożar obrabiarki lub całej lini technologicznej. Podobnie w przypadku obrabiarek elektroiskrowych ryzyko powstania pożaru związane jest występowaniem oparów łatwopalnej cieczy.

DZIAŁANIE SYSTEMU

Obszar roboczy urządzenia obróbczego jest ciągle monitorowany przez system detektorów optycznych i termicznych. W razie powstania pożaru centrala uruchomi sygnalizację alarmową i zawory butli gaśniczych. Medium gaśnicze w ciągu kilku sekund jest aplikowane do wnętrza urządzenia, skutecznie gasząc pożar.

RealizacjeChcę pomóc z wyborem