polski


HRD SYSTEM – SYSTEM DO STŁUMIENIA WYBUCHU

System HRD (high rate discharge) jest sprawdzonym systemem do stłumienia wybuchu. System rejestruje początkową fazę wybuchu i następnie tłumi wybuch eliminując niepożądany wzrost ciśnienia wewnątrz chronionego urządzenia. Czas reakcji jest mierzony w milisekundach, dzięki czemu ciśnienie wewnątrz urządzenia, w efekcie zadziałania systemu, nie przekracza granicznej wartości, równej wytrzymałości ciśnieniowej chronionego urządzenia i nie prowadzi do zniszczenia urządzenia. System skutecznie eliminuje szkody i przede wszystkim zapewnia bezpieczeństwo pracowników.

ZALETY SYSTEMU HRD:

 • Sprawdzona i skuteczna technologia
 • Błyskawiczna reakcja systemu
 • Wysoka niezawodność
 • Do wykorzystania wewnątrz i na zewnątrz budów
 • Dobre rozwiązanie dla toksycznych substancji wybuchowych
 • Niezależne archiwizowanie odczytów detektorów
 • Możliwość adaptacji do wymagań Klienta
 • Kompatybilność wykorzystywanych elementów
 • Nieskomplikowana i szybka wymiana komponentów po aktywacji systemu
 • Prosta manipulacja i transport
 • Proszek gaśniczy dostosowany do użycia w przemyśle spożywczym

SYSTEM HRD OCHRANIA PRZED SKUTKAMI WYBUCHU:

 • Filtry
 • Odkurzacze przemysłowe
 • Silosy
 • Młyny
 • Suszarnie
 • Cyklony
 • Transportery
 • Zasobniki substancji pyłowych
 • Przenośniki kubełkowe
 • Mieszalniki
 • Rozdrabniacze
 • i inne urządzenia przemysłowe

SCHEMAT INSTALACJI SYSTEMU HRD NA JEDNOSTCE FILTRACYJNEJ

WYBUCH BEZ SYSTEMU HRD JEST RYZYKOWNY

Bardzo czułe detektory są w stanie rozpoznać wybuch w ciągu kilkudziesięciu milisekund, system otwiera zawory HRD i aktywuje butle HRD ze środkiem gaszącym. Ciśnienie środka gaśniczego wysuwa specjalne teleskopowe dysze, które zapewniają skuteczne rozprzestrzenieniesię środka w całej przestrzeni chronionego urządzenia. Aktywacja przebiega błyskawicznie, a ciśnienie wybuchu jest ograniczone do bezpiecznego poziomu. Niepożądane skutki wybuchu są skutecznie zminimalizowane.

WATER SHOT

Produkt specjalnie opracowany dla procesów technologiczntch, w których wykluczone jest tłumienie wybuchu za pomocą proszku gaśniczego. WATER SHOT to specjalny pojemnik HRD, wypełniony, zamiast klasycznego proszku gaśniczego, wodą – H2O. WATER SHOT jest przeznaczony przede wszystkim dla przemysłu spożywczego i technologii, w których stosuje się czyszczenie wodą. Water shot z pewnością znajdzie zastosowanie w wielu innych gałęziach przemysłu.

Dlaczego WATER SHOT?

 • Surowiec technologiczny nie jest kontaminowany proszkiem gaśniczym
 • Po stłumieniu wybuchu chronione urządzenie wystarczy wysuszyć, bez konieczności usuwania proszku gaśniczego
 • Woda używana w WATER SHOT jest środkiem ekologicznym, nie zagrażającym środowisku naturalnemu

Oferta cenowa

Zgadzam się z przetwarzaniem danych osobowych Chcę wiedzieć więcej


PODSTAWOWE ELEMENTY SYSTEMU HRD

Detektor wybuchu

Detektory ciśnienia natychmiast rozpoznają początkowa fazę wybuchu. Informacja ta błyskawicznie trafia do centrali sterującej. Zaletą detektora jest krótki czas reakcji (rzędu kilku milisekund) i uniwersalność jego wykorzystania.

Centrala sterująca

Prosta lub wielostrefowa centrala opracowuje, archiwizuje dane otrzymywane z detektorów, aktywuje butle gaśnicze, monitoruje obwody łączące pozostałe urządzenia, udostępnia dane nadrzędnym systemom sterowania i udostępnia personelowi terminal obsługowy.

Butle HRD

Specjalne butle HRD, wyposażone w szybko otwierający się zawór, magazynują środek gaśniczy pod stałym ciśnieniem. Konstrukcja butli zapewnia natychmiastowe, skuteczne i efektywne wprowadzenie środka gaśniczego do wnętrza chronionego urządzenia. Zaletą jest uniwersalność zastosowań w zależności od rozmiarów chronionych urządzeń, dostępne są butle o pojemności 5, 8, 20 lub 50 litrów.

RealizacjeSkontaktuj się z nami

I zamów optymalne rozwiązanie jeszcze dziś

Chcę pomóc z wyborem