polski


Bariera HRD

Bariery HRD umożliwiają błyskawiczne wprowadzenie środka gaśniczego do rurociągów łączących poszczególne elementy instalacji przemysłowej. W przypadku wybuchu w rurociągu porusza się fala ciśnieniowa, za którą postępuje czoło płomienia. Powstanie tych zjawisk można śledzić za pomocą specjalnie zaprojektowanych czujników optycznych i ciśnieniowych.

ZALETY:

 • Błyskawiczna reakcja systemu i uruchomienie gaszenia
 • Niezależne archiwizowanie danych rejestrowanych przez czujniki
 • Różnorodność i wzajemna kompatybilność detektorów, centralek i butli HRD
 • Wysoka jakość wykonania
 • Możliwość dostosowania do wymogów bezpieczeństwa użytkownika
 • Do wykorzystania na zewnątrz i wewnątrz budynków
 • Wysoka niezawodność systemu

Barierę HRD używa się do odsprzę gania wybuchu, mogącego powstać w urządzeniach zagrożonych ryzykiem wybuchu pyłu, takich jak:

 • Filtry
 • Zasobniki
 • Młyny
 • Rozdrabniacze
 • Separatory
 • Suszarki
 • Cyklony
 • i inne urządzenia, w których występuje ryzyko wybuchu pyłu

SCHEMAT BARIERY HRD W RUROCIĄGU

.

Funkcje systemu

Czujniki wysyłają sygnał do centrali sterującej, która aktywuje elementy aktywne systemu HRD. Butle wyposażone w szybkootwierający zawór błyskawicznie uwalniają środek gaśniczy do chronionego rurociągu, tworząc tym samym skuteczną barierę chroniącą instalację przed przeniesieniem wybuchu.

Oferta cenowa

Zgadzam się z przetwarzaniem danych osobowych Chcę wiedzieć więcej


RealizacjeChcę pomóc z wyborem