polski


BEZPŁOMIENIOWE URZĄDZENIE DO UWOLNIENIA WYBUCHU (FLEX)

FLEX gwarantuje uwolnienie wybuchu w zamkniętych lub ograniczonych przestrzeniach bez emisji płomienia, ciśnienia i temperatury do bliskiego otoczenia. Urządzenia zlokalizowane w miejscach z utrudnionym dostępem, bez możliwości wyprowadzenia wybuchu na zewnątrz budynków, mogą być chronione systemem uwolnienia wybuchu, bez zbędnych kosztów, związanych z przeróbkami budowlanymi, jak w przypadku klasycznych membran dekompresyjnych.

ZALETY:

 • Skuteczna eliminacja rozprzestrzeniania się płomienia i energii wybuchu, wytworze nie bezpiecznej strefy dla przebywania personelu i sąsiadujących konstrukcji i urządzeń
 • Efektywne zatrzymanie emisji pyłu – uwolnienie nie powoduje zanieczyszcze nia otoczenia i sąsiadujących konstrukcji
 • Na potrzeby przemysłu farmaceutycznego i spożywczego
 • Duża skuteczność i niezawodność systemu
 • Prosty montaż i eksploatacja
 • Eliminacja wysokich kosztów adaptacji budowlanych
 • Rozwiązanie ekonomiczne finansowo
 • Instalacja w urządzeniach pracujących z lepkimi pyłami i pyłami metali lekkich

Urządzenie przeznaczone do ochrony:

 • Filtrów
 • Zasobników
 • Młynów
 • Rozdrabniaczy
 • Separatorów
 • Cyklonów
 • i innych urządzeń narażonych na ryzyko wybuchu

SCHEMAT INSTALACJI DO FILTROWANIA PYŁU

SYSTEM WYKONUJE DWIE FUNKCJE:

Podstawowymi funkcjami urządzenia są uwolnienie wybuchu i ograniczenie emisji produktów wybuchu do strefy bezpiecznej.

Membrana dekompresyjna pod wpływem narastającego ciśnienia wybuchu zostaje otwarta, a do urządzenia trafi a płomień, palący się pył i gazowe produkty spalania. W odróżnieniu od klasycznej membrany system FLEX dzięki swojej konstrukcji potrafi te niepożądane skutki gwałtownej reakcji spalania, zatrzymać w swoim wnętrzu.

Temperatura wybuchu przy jego uwolnieniu może osiągać poziom do 1 500 °C. Przy uwolnieniu wybuchu z urządzeniem bezpłomieniowym FLEX temperatura produktów spalania zostaje obniżona do poziomu niezagrażającego sąsiednim konstrukcjom i personelowi obsługi.

PARAMETRY TECHNICZNE FLEX R

PARAMETRY TECHNICZNE FLEX F

PARAMETRY TECHNICZNE FLEX C

WYKORZYSTANIE

FLEX umożliwia zabezpieczenie urządzenia przed skutkami wybuchu, jeżeli uwolnienie wybuchu do strefy bezpiecznej nie jest możliwe lub nie istnieje wystarczająca ilość miejsca do instalacji klasycznego systemu uwolnienia wybuchu.

FLEX spełnia najostrzejsze wymagania stawiane urządzeniom do bezpłomieniowego uwolnienia wybuchu.

Oferta cenowa

Zgadzam się z przetwarzaniem danych osobowych Chcę wiedzieć więcej


RealizacjeChcę pomóc z wyborem