polski


PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

Chronimy przed wybuchem zakłady przemysłu spożywczego, przerabiające materiały sypkie.

W przemyśle spożywczym występują materiały sypkie o różnorodnych charakterystykach wybuchowości (mąka, ryż, zboża, herbata, cukier…).

W trakcie procesów technologicznych z materiałów sypkich dostają się do powietrza drobne cząsteczki stałe, które mogą tworzyć atmosfery wybuchowe. Kontakt chmury pyłu ze źródłem inicjacji prowadzi do ryzyka powstania eksplozji, które szczególnie występuje w przestrzeni zamkniętej.

ZALETY OCHRONY PRZED WYBUCHEM W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM:

 • ochrona majątku i kosztownych technologii
 • obniżenie ryzyka szkód i strat produkcyjnych
 • zwiększenie produktywności
 • zwiększenie bezpieczeństwa pracy, ochrona zdrowia i życia ludzkiego
 • eliminacja długich przestojów, umożliwiająca zachowanie stabilności ekonomicznej

OCHRANIAMY URZĄDZENIA SPOŻYWCZE:

 • silosy
 • zasobniki
 • transport pneumatyczny
 • podnośniki kubełkowe
 • mieszalniki
 • młyny
 • urządzenia odpylające
 • suszarnie i inne urządzenia przemysłowe

RYZYKA WYBUCHU W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM I PRZETWÓRCZYM

W przemyśle spożywczym i przetwórczym występują materiały sypkie, głównie pochodzenia organicznego.  Materiały sypkie uwalniają do powietrza drobne cząsteczki stałe, które mogą tworzyć atmosfery wybuchowe, wewnątrz i w otoczeniu urządzeń technologicznych.

Jeżeli w tych miejscach zaistnieje źródło inicjacji, np. iskra mechaniczna, wyładowanie elektrostatyczne, gorąca powierzchnia, dochodzi do lokalnego wzrostu energii, która prowadzi bezpośrednio do powstania wybuchu.

KOMBINACJA ELEMENTÓW WIODĄCYCH DO POWSTANIA ZAPŁONU I EKSPLOZJI

Do zapłonu i późniejszego spalania konieczne jest występowanie w tym samym miejscu i czasie:

 • substancji wchodzącej w reakcje egzotermiczne (np. cząsteczki pyłu produktów organicznych),
 • wystarczającej ilość tlenu (ew. utleniacza),
 • skutecznego źródła zapłonu (efektywnego źródła inicjacji).

Ryzyko rozprzestrzenienia się pożaru i emisji fali ciśnieniowej zagraża nie tylko urządzeniom technologicznym, budynkom i konstrukcjom, ale przede wszystkim zdrowiu i życiu pracowników.

RYZYKA EKSPLOZJI ŁAŃCUCHOWYCH

Wydaje się na pozór niemożliwe, żeby popularne substancje, takie jak: cukier, ryż, kawa, kakao, herbata, zboża, mąka, pasze, suszone mleko, przyprawy itd., mogły stanowić przyczynę powstania reakcji łańcuchowej gwałtownego spalania, wzdłuż całych ciągów technologicznych, a nawet całych zakładów. Pozornie niewinny wybuch może przynieść tragiczne konsekwencje, doprowadzić nawet do straty życia ludzkiego i zniszczenia urządzeń technologicznych lub całych budynków i hal produkcyjnych.

LEKCEWAŻENIE OCHRONY PRZED WYBUCHEM JEST NIEOPŁACALNE

Wiedzą o tym np. w amerykańskim stanie Georgia, gdzie doszło do tragicznej w skutkach eksplozji w fabryce cukru Imperial Sugar. Ochrona przeciwwybuchowa w tej fabryce była zlekceważona, między innymi dlatego, że od przeszło 150 lat pracowano tam z takim samym surowcem i “w tym okresie przecież nie doszło do żadnego wybuchu”.

ZAPOBIEGANIE WYBUCHOM W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM JEST NIEZBĘDNE

Obecnie potrafimy już z odpowiednim wyprzedzeniem określić zagrożenia i zapobiec eksplozji. Obowiązująca dyrektywa ATEX 153 nakłada na użytkowników obowiązek stosowania odpowiednich środków profilaktycznych i ochronnych, zapobiegających negatywnym skutkom powstania eksplozji.

TYPY OCHRONY PRZECIWWYBUCHOWEJ

Do najczęściej stosowanych technologii RSBP należą:

 • Urządzenia do stłumienia wybuchu
 • Urządzenia do uwolnienia wybuchu
 • Urządzenia do izolacji wybuchu
 • Ochrona przeciwwybuchowa podnośników kubełkowych

ZWRACAJCIE SIĘ DO SPECJALISTÓW

Nie wiedzą Państwo, czy problematyka wybuchowa dotyczy waszego zakładu? Szukacie konkretnego rozwiązania? Zwracajcie się do nas jako do specjalisty i producenta, który od ponad 25 lat skutecznie w tej dziedzinie poświęca czas na badania i rozwój.

RealizacjeSkontaktuj się z nami

I zamów optymalne rozwiązanie jeszcze dziś

Chcę pomóc z wyborem