polski


ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym wyrażam zgodę, spółce RSBP spol. s r. o., Regon: 45196508, z siedzibą Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava, Republika Czeska, na przetwarzanie moich danych osobowych, w zgodzie z obowiązującymi, krajowymi i europejskimi przepisami prawa – w szczególności z ustawą nr 101/2000 Dziennika Ustaw i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679.

Spółka RSBP spol. s r.o. przetwarza dane osobowe, podane w FORMULARZU KONTAKTOWYM (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma) dla celów komunikacji, na potrzeby przedstawienia oferty handlowej. Dane osobowe będą przetwarzane w czasie trwania współpracy handlowej.

Dane osobowe będą przetwarzane z wykorzystaniem techniki komputerowej, przez osoby do tego powierzone. Odsyłając formularz potwierdzacie Państwo, że udostępnione dane są prawdziwe i zostały przekazane dobrowolnie.

Mają Państwo prawo do wycofania, w każdej chwili, swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, wysyłając e-mail na adres: gdpr@rsbp.cz lub pismo na adres naszej firmy: RSBP spol. s r. o., Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava, Republika Czeska. Cofnięcie zgody staje się obowiązujące w momencie jego doręczenia.

Zgodnie z przepisami prawa, jako podmiot osobowy, mają Państwo prawo do:

  • dostępu do danych osobowych
  • korygowania niedokładnych lub nieprawdziwych danych osobowych
  • ograniczenia zakresu przetwarzania danych osobowych
  • dalszego udostępniania danych osobowych, wnoszenia sprzeciwu
  • wyłączenia swoich danych z zautomatyzowanego, indywidualnego procesu podejmowania decyzji, w tym z profilowania

W wypadku wątpliwości, dotyczących przestrzegania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych, możecie Państwo wymagać od nas wyjaśnień lub zwrócić się bezpośrednio do Urzędu d/s Ochrony Danych Osobowych.


Chcę pomóc z wyborem