polski


O NAS

RSBP spol. s r.o. już od roku 1992 zajmuje się ochroną przeciwpożarową i przeciwwybuchową instalacji przemysłowych. Jesteśmy profesjonalnym dostawcą rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo instalacji i urządzeń przemysłowych, analizujemy ryzyka i zapobiegamy powstawaniu pożaru i eksplozji. Zatrudniamy profesjonalistów, którzy zajmują się problemami ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej, analizą ryzyka, inżynierią i opracowaniami dokumentów wg dyrektywy ATEX 153.

OCHRANIAMY WASZE INSTALACJE PRZEMYSŁOWE PRZED POŻAREM I WYBUCHEM

Realizujemy kompleksowe dostawy systemów ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej: od profesjonalnego projektu, przez dostawę materiałów, instalację, uruchomienie, po szkolenie personelu obsługi. Najnowocześniejsze systemy RSBP chronią Wasze instalacje przed wybuchem i pożarem.

PRECYZYJNIE WDRAŻAMY ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW PRAWA I OBOWIĄZUJĄCYCH NORM

Realizujemy prace inżynieryjne w oparciu o przepisy bezpieczeństwa, ustawy, rozporządzenia i dyrektywy obowiązujące w Republice Czeskiej i za granicą.

PROFESJONALNIE OCENIAMY WPŁYWY ZEWNĘTRZNE

Bierzemy pod uwagę wszelkie środki bezpieczeństwa i rozwiązania techniczne, związane z ochroną przeciwwybuchową. Przy projektowaniu kompleksowego systemu ochrony opracowujemy profesjonalną opinię, w której specyfikujemy typ i ilość elementów ochronnych, określamy przepisy bezpiecznego prowadzenia procesu technologicznego, wyznaczamy strefy bezpieczeństwa, wskazujemy na konieczne środki zapobiegawcze w zakresie instalacji elektrycznych i zjawisk elektrostatycznych. Oceniamy aktualny stan urządzeń i technologii, projektujemy rozwiązania w zakresie sygnalizacji, blokowania, wyłączania urządzeń lub całych ciągów technologicznych w następstwie eksplozji.

UJAWNIAMY WSZYSTKIE RYZYKA

Nasi eksperci dokładnie analizują przebieg procesów technologicznych i budowę urządzeń. Szczegółowa analiza pozwala nam na skuteczną minimalizację skutków powstania wybuchu lub jego całkowite wyeliminowanie. Na podstawie profesjonalnej oceny użytkownik lub projektant jest w stanie ocenić poziom ryzyka powstania wybuchu.

ZALECAMY

OCHRONĘ PRZED WYBUCHEM I POŻAREM BIERZCIE POD UWAGĘ JUŻ NA ETAPIE PROJEKTU

O problematyce pożaru i wybuchu myślcie Państwo już na etapie dokumentacji projektowej. Aktywny udział naszych specjalistów przy opracowywaniu dokumentacji projektowej pomoże Wam osiągnąć najlepsze wyniki w zakresie ochrony przed wybuchem, bez zbędnych ograniczeń technologicznych.

OCHRONĘ POWIERZAJCIE SPECJALISTOM

Nieprofesjonalnie zaprojektowane elementy ochrony przed pożarem i wybuchem, mogą prowadzić do zwiększenia ryzyka eksplozji. Nie ryzykujcie! Współpracujcie tylko z doświadczonymi specjalistami. Firma RSBP jest tutaj dla Was.

PROGRAM GRANTOWY
2016 i 2018 r. otrzymaliśmy wsparcie finansowe w ramach Europejskiego funduszu dla rozwoju regionalnego, OPPIK.


Chcę pomóc z wyborem