polski


PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY I CHEMICZNY

Chronimy przed wybuchem zakłady przemysłowe przerabiające materiały sypkie.

W przemyśle farmaceutycznym i chemicznym występują materiały sypkie o różnorodnych charakterystykach wybuchowych. W trakcie procesów technologicznych z materiałów sypkich dostają się do powietrza drobne cząsteczki stałe, które mogą tworzyć atmosfery wybuchowe. Kontakt chmury pyłu z efektywnym źródłem inicjacji prowadzi do ryzyka powstania eksplozji, które jest szczególnie groźne w zamkniętej przestrzeni.

ZALETY OCHRONY PRZED WYBUCHEM W PRZEMYŚLE FARMACEUTYCZNYM I CHEMICZNYM:

 • ochrona majątku i kosztownych technologii
 • obniżenie ryzyka szkód i strat produkcyjnych
 • zwiększenie produktywności
 • zwiększenie bezpieczeństwa pracy, ochrona zdrowia i życia ludzkiego
 • eliminacja długich przestojów, umożliwiająca zachowanie stabilności ekonomicznej

OCHRANIAMY URZĄDZENIA PRZEMYSŁOWE:

 • silosy
 • zasobniki
 • transport pneumatyczny
 • podnośniki kubełkowe
 • mieszalniki
 • młyny
 • urządzenia odpylające
 • suszarnie i inne urządzenia przemysłowe

RYZYKA WYBUCHU W PRZEMYŚLE FARMACEUTYCZNYM I CHEMICZNYM

W przemyśle chemicznym i farmaceutycznym występują materiały sypkie, głównie pochodzenia organicznego.  Materiały sypkie uwalniają do powietrza drobne cząsteczki stałe, które mogą tworzyć atmosfery wybuchowe, wewnątrz i w otoczeniu urządzeń technologicznych.

Jeżeli w tych miejscach wystąpi źródło inicjacji np. iskra mechaniczna, wyładowanie elektrostatyczne, gorąca powierzchnia, dochodzi tam do lokalnego wzrostu energii, która prowadzi bezpośrednio do powstania wybuchu.

KOMBINACJA ELEMENTÓW WIODĄCYCH DO POWSTANIA ZAPŁONU I EKSPLOZJI

Do zapłonu i późniejszego spalania konieczne jest występowanie w tym samym miejscu i czasie:

 • substancji wchodzącej w reakcje egzotermiczne (np. cząsteczki pyłu produktów organicznych),
 • wystarczającej ilości tlenu (ew. utleniacza),
 • skutecznego źródła zapłonu (efektywnego źródła inicjacji).

Ryzyko rozprzestrzenienia się pożaru i emisji fali ciśnieniowej zagraża nie tylko urządzeniom technologicznym, budynkom i konstrukcjom, ale przede wszystkim zdrowiu i życiu pracowników.

RYZYKA EKSPLOZJI ŁAŃCUCHOWYCH

W liniach technologicznych, w skład których przeważnie wchodzą suszarnie aerozolowe, koryta wibracyjne, cyklony itp., może w określonych warunkach dojść do zapoczątkowania łańcuchowej reakcji gwałtownego spalania, ponieważ poszczególne elementy tej linii są wzajemnie połączone system transportu pneumatycznego. Zlekceważenie ryzyka wybuchu może przynieść nieodwracalne konsekwencje, doprowadzić nawet do straty życia ludzkiego, do zniszczenia urządzeń technologicznych lub całych budynków i hal produkcyjnych.

ZAPOBIEGANIE WYBUCHOM W PRZEMYŚLE CHEMICZNYM I FARMACEUTYCZNYM JEST NIEZBĘDNE

Obecnie potrafimy, z odpowiednim wyprzedzeniem określić zagrożenia i zapobiec eksplozji. Obowiązująca dyrektywa ATEX 153 nakłada na użytkowników obowiązek stosowania odpowiednich środków profilaktycznych i ochronnych, zapobiegających negatywnym skutkom powstania eksplozji.

TYPY OCHRONY PRZECIWWYBUCHOWEJ

Do najczęściej stosowanych technologii RSBP należą:

 • Urządzenia do stłumienia wybuchu
 • Urządzenia do uwolnienia wybuchu
 • Urządzenia do izolacji wybuchu
 • Ochrona przeciwwybuchowa podnośników kubełkowych

ZWRACAJCIE SIĘ DO SPECJALISTÓW

Nie wiedzą Państwo, czy problematyka wybuchowa dotyczy waszego zakładu? Szukacie konkretnego rozwiązania? Zwracajcie się do nas jako specjalisty i producenta, który od ponad 25 lat skutecznie poświęca się badaniom i rozwojowi, w tej dziedzinie.

RealizacjeChcę pomóc z wyborem