polski


PRZEMYSŁ ENERGETYCZNY

Ochraniamy zakłady energetyczne przerabiające węgiel i biomasę. 

Przestrzenie wewnętrzne i zewnętrzne linii nawęglania elektrociepłowni i elektrowni są potencjalnymi miejscami powstania wybuchowych koncentracji pyłów organicznych, które w obecności efektywnych źródeł zapłonu i utleniaczy stanowią zagrożenie wybuchowe.

ZALETY OCHRONY PRZED WYBUCHEM W ENERGETYCE:

 • wdrożenie ustawowych obowiązków
 • ochrona majątku i kosztownych technologii
 • obniżenie ryzyka szkód i strat produkcyjnych
 • zwiększenie produktywności
 • zwiększenie bezpieczeństwa pracy, ochrona zdrowia i życia ludzkiego
 • eliminacja długich przestojów, umożliwiająca zachowanie stabilności ekonomicznej

OCHRANIAMY URZĄDZENIA STOSOWANE W ENERGETYCE:

 • zasobniki głębinowe
 • linie nawęglania
 • przenośniki zgrzebłowe
 • podnośniki kubełkowe
 • pyłoprzewody
 • rozdrabniacze
 • młyny
 • instalacje odkurzania
 • cyklony pyłu węglowego
 • zasobniki pyłu węglowego i inne

RYZYKA WYBUCHU W PRZEMYŚLE ENERGETYCZNYM

Parametrami mającymi znaczący wpływ na powstanie atmosfery wybuchowej jest wilgotność surowca energetycznego, jego temperatura, zawartość tlenu w nośnym medium i wielkość ziarna. Ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że im mniejsza wilgotność surowca, im wyższa temperatura nośnika i mniejsza średnica ziarna, tym większe ryzyko wybuchu występuje w instalacji energetycznej. W trakcie spalania mieszanek węgla i biomasy ( słoma, plewy, odpady drzewne itd. ) należ zwracać szczególną uwagę na minimalną temperaturę zapłonu tych mieszanek.

KOMBINACJA ELEMENTÓW WIODĄCYCH DO POWSTANIA ZAPŁONU I EKSPLOZJI

Do zapłonu i późniejszego spalania konieczne jest występowanie w tym samym miejscu i czasie:

 • substancji wchodzącej w reakcje egzotermiczne (np. cząsteczki pyłu produktów organicznych),
 • wystarczającej ilości tlenu (ew. utleniacza),
 • skutecznego źródła zapłonu (efektywnego źródła inicjacji).

Ryzyko rozprzestrzenienia się pożaru i emisji fali ciśnieniowej zagraża nie tylko urządzeniom technologicznym, budynkom i konstrukcjom, ale przede wszystkim zdrowiu i życiu pracowników.

RYZYKA EKSPLOZJI ŁAŃCUCHOWYCH

Nie respektowanie ryzyka przy transporcie surowców energetycznych do kotłów może stanowić przyczynę powstania reakcji łańcuchowej gwałtownego spalania, wzdłuż całych ciągów technologicznych, a nawet całych zakładów. Pozornie niewinny wybuch może przynieść tragiczne konsekwencje, doprowadzić nawet do straty życia ludzkiego, zniszczenia urządzeń technologicznych lub całych budynków i hal produkcyjnych.

ZAPOBIEGANIE WYBUCHOM W ENERGETYCE JEST NIEZBĘDNE

Obecnie potrafimy, z odpowiednim wyprzedzeniem, określić zagrożenia i zapobiec eksplozji. Obowiązująca dyrektywa ATEX 153 nakłada na użytkowników obowiązek stosowania odpowiednich środków profilaktycznych i ochronnych, zapobiegających negatywnym skutkom powstania eksplozji.

TYPY OCHRONY PRZECIWWYBUCHOWEJ

Do najczęściej stosowanych technologii RSBP należą:

 • Urządzenia do stłumienia wybuchu
 • Urządzenia do uwolnienia wybuchu
 • Urządzenia do izolacji wybuchu
 • Ochrona przeciwwybuchowa podnośników kubełkowych

ZWRACAJCIE SIĘ DO SPECJALISTÓW

Nie wiedzą Państwo, czy problematyka wybuchowa dotyczy waszego zakładu? Szukacie konkretnego rozwiązania? Zwracajcie się do nas jako specjalisty i producenta, który od ponad 25 lat skutecznie poświęca się w tej dziedzinie badaniom i rozwojowi.

RealizacjeChcę pomóc z wyborem