Čeština


GDPR – nakládání s osobními údaji

Společnost RSBP spol. s r. o. zpracovává osobní údaje uvedené v KONTAKTNÍM FORMULÁŘI (jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, společnost) pro účely kontaktování s cílem zaslání obchodní nabídky. Tyto údaje bude firma zpracovávat po dobu trvání obchodní spolupráce.

Osobní údaje budou zpracovávány pomocí prostředků výpočetní techniky k tomu pověřenými osobami. Odesláním kontaktního formuláře prohlašujete, že Vámi poskytnuté údaje jsou pravdivé a jsou poskytnuty dobrovolně.

Máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat zasláním emailu na gdpr@rsbp.cz nebo dopisu na adresu RSBP spol. s r. o., se sídlem Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava, Česká republika. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení.

Dle právních předpisů máte jako subjekt údajů tato práva:

  • na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů
  • na výmaz osobních údajů
  • na omezení zpracování osobních údajů
  • na přenositelnost údajů, vznést námitku
  • nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů můžete po nás požadovat vysvětlení nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 


Chci poradit s výběrem