Čeština


O nás

Ve společnosti RSBP spol. s r. o. se od roku 1992 věnujeme protipožární a protiexplozní ochraně průmyslových zařízení. Jsme profesionálním dodavatelem řešení pro bezpečnost průmyslových provozů a zařízení, odhalujeme rizika a předcházíme vznikům explozí a požárů. Zaměstnáváme špičkové odborníky, kteří působí v oblasti požární a výbuchové prevence a ochrany, analýzy rizik, inženýringu a vypracování dokumentů dle směrnice ATEX 137.

Chráníme vaše průmyslová zařízení před výbuchy a požáry

Provádíme komplexní dodávky protipožární a protiexplozní ochrany: od odborné projekce a dodávky materiálu, přes instalaci zařízení, až po jeho úplné zprovoznění a zaškolení obsluhujícího personálu. Nejmodernější systémy RSBP chrání vaše průmyslová zařízení proti explozím a požárům.

Aplikujeme precizní znalost norem a legislativy

Provádíme inženýring se zřetelem na bezpečnostní normy, předpisy, vyhlášky a směrnice platné v České republice i zahraničí.

Odborně posuzujeme okolnosti

Zvažujeme veškerá bezpečnostní a technická opatření související s protiexplozní ochranou. Při návrhu komplexní protiexplozní ochrany vypracováváme odborný posudek. Uvádíme v něm typ a počet pojistných prvků, specifikujeme bezpečnostní předpisy technologického procesu, bezpečnostní zónu, vyžadovaná opatření na elektriku a elektrostatiku. Bereme ohled na současný stav techniky i technická řešení strojů a zařízení. Navrhujeme řešení signalizace, blokace a znovuuvedení do provozu po případné explozi.

Odhalujeme všechna rizika

Technologické procesy a všechna zařízení prochází důkladným prozkoumáním a odborným posouzením našich expertů. Díky podrobné analýze navrhujeme vhodná opatření na eliminaci rizik výbuchu nebo jejich úplné vyloučení. Na základě odborného posudku pak dokáže provozovatel (nebo projektant) určit míru rizika vzniku exploze.

DOPORUČUJEME

Výbuchovou a požární ochranu zvažte už v projektové dokumentaci

Na odborné posouzení a řešení protiexplozní a protipožární ochrany myslete již v projektové dokumentaci. Aktivní účast našich odborníků při přípravě projektové dokumentace vám pomůže dosáhnout nejlepší možné ochrany proti explozi bez technologických omezení.

Ochranu svěřte odborníkům

Neodborně navržené protipožární a protiexplozní prvky mohou často vést ke zvýšenému riziku exploze, nikoli k jejímu potlačení. Neriskujte! Spolupracujte pouze se zkušenými experty. RSBP je zde pro vás.

 

Dotační program

V roce 2016 jsme získali finanční podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj, OPPIK, více informací.


Chci poradit s výběrem