Čeština


Chemický a farmaceutický průmysl

Chráníme před explozí průmyslové závody zpracovávající sypké materiály.

V chemickém a farmaceutickém průmyslu jsou zpracovávány sypké materiály, které mají specifické výbušné charakteristiky. V průběhu průmyslové výroby se ze sypkého materiálu uvolňují do vzduchu drobné částice. Pohybem vzduchu se částice víří a snadno dosahují výbušné koncentrace. Při styku rozvířeného prachu s efektivním iniciačním zdrojem dochází k nebezpečné explozi. Zejména v uzavřeném prostoru pak riziko exploze narůstá.

 

Výhody ochrany proti výbuchu v chemii a farmacii:

 • chráníte majetek a nákladné technologie
 • snižujete riziko škod a ztrát ve výrobě
 • zvyšujete produktivitu práce
 • zvyšujete bezpečnost práce a ochranu lidského zdraví a životů
 • díky eliminaci dlouhých odstávek si udržíte své odběratele a zachováte si ekonomickou stabilitu

Chráníme průmyslová zařízení:

 • sila
 • zásobníky materiálu
 • pneudopravu
 • korečkové elevátory
 • mixéry
 • mlýny
 • odsávací zařízení
 • sušárny a další průmyslová zařízení

Rizika výbuchu v chemickém a farmaceutickém průmyslu

V chemickém a farmaceutickém průmyslu je v průběhu výroby zacházeno se sypkým materiálem povětšinou organického původu. Z těchto materiálů či látek se uvolňují do vzduchu drobné prachové částice se specifickými výbušnými vlastnostmi.

Uvnitř i v okolí průmyslových výrobních technologií vytváří jemný prášek ve směsi se vzduchem výbušnou koncentraci. Na stejném místě se třeba i nedopatřením objeví mechanická jiskra, statický výboj, nebo dochází k zahřátí okolních povrchů. Tyto podmínky vedou k nevyhnutelnému důsledku – prudkému lokálnímu nárůstu energie, tepla a tlaku. Zrodí se náhlá exploze.

Kombinace prvků vedoucích ke vznícení a explozi

Ke vznícení a následnému hoření dochází, vyskytnou-li se ve stejném místě a čase zároveň:

 • látky charakteristické exotermními reakcemi (např. prachové částice organických surovin),
 • dostatečné množství kyslíku (resp. obecně oxidovadla),
 • účinný zdroj zapálení (efektivní iniciační zdroj).

Rizika rozšíření požáru a následky tlakových vln po explozi ohrožují nejen technologická zařízení, vybavení a konstrukce budov, ale především zdraví a životy pracovníků.

Rizika řetězových explozí

V průmyslové zpracovatelské technologii, která běžně může sestávat ze sprejové sušárny, vibračního žlabu, cyklónu apod., může za určitých okolností dojít ke spuštění řetězové reakce explozí, protože jednotlivé technologie jsou propojeny systémem pneudopravy. Podcenění rizika oddělení exploze může přinést nedozírné následky a vést dokonce až ke ztrátě lidských životů a destrukci zařízení a celých budov.

Výbuchům v chemickém a farmaceutickém průmyslu je nutné předejít

V současné době je již technologicky možné identifikovat v předstihu všechna výše uvedená rizika. Také směrnice ATEX 153 ukládá povinnost aplikovat vhodná preventivní opatření a chránit tak lidské životy i předcházet ničivým dopadům explozí na provoz továren.

Způsoby protivýbuchové ochrany

Mezi nejčastěji používané technologie RSBP patří:

 • Zařízení na potlačení výbuchu
 • Zařízení na odlehčení výbuchu
 • Zařízení na zabránění přenosu výbuchu
 • Výbuchová ochrana korečkových elevátorů

Oslovte se svým požadavkem odborníky

Nevíte, zda se problematika výbuchové ochrany týká i vašeho podniku? Poptáváte konkrétní řešení? Obraťte se na nás jako na profesionály a výrobce, kteří se již přes 25 let úspěšně věnují v tomto oboru odbornému výzkumu a vývoji.

RealizaceChci poradit s výběrem