Čeština


Zařízení na zabránění přenosu výbuchu

Efektivní řešení ochrany technologických zařízení a průmyslových provozů, zabraňující přenosu výbuchu.

V průmyslových zařízeních se často objevuje výbušná koncentrace hořlavých prachů. V případě existence účinných zdrojů iniciace nelze v takových zařízeních vyloučit riziko výbuchu. V mnoha případech tvoří kompletní výrobní technologii nebo provoz celá řada zařízení, jež jsou mezi sebou propojena např. potrubím, dopravníky, atd.

Zpětná protiexplozní klapka B-FLAP I

Ekonomickým řešením ochrany pro zabránění přenosu výbuchu do vstupního potrubí je zpětná klapka B-FLAP I. V případě běžného provozu je zpětná klapka otevřena prouděním vzdušiny, v případě výbuchu v zařízení je tato klapka uzavřena tlakovou vlnou, a tím je zabráněno přenesení výbuchu do jiných částí zařízení nebo výrobní technologie.

HRD bariéra

HRD bariéry se vyznačují extrémně rychlým vnesením hasiva do potrubí spojujícího chráněná technologická zařízení. Při výbuchu se nejprve potrubím šíří explozní tlak a za ním následuje plamenná fronta. Obě tyto veličiny je možno detekovat speciálními detektory – optickými i tlakovými, které jsou pro daný účel vyvinuty.

Rychlouzavírací šoupátko GatEx

Rychlouzavírací šoupátko GatEx slouží v případě výbuchu k úplnému uzavření potrubí, a je proto vhodné pro ochranu výrobních technologií, ve kterých se vyskytuje nebezpečí výbuchu prachu.

Rychlouzavírací ventil

Rychlouzavírací plovákový ventil zabraňuje přenosu plamene a tlaku při výbuchu a předchází tak přenosu výbuchu do dalších částí výrobní technologie. Ventil je určen pro ochranu potrubních přepravních systémů.


Chci poradit s výběrem