Čeština


Výbuchová ochrana

HRD Systém – Zařízení na potlačení výbuchu

HRD systém detekuje počáteční fázi výbuchu a potlačuje výbuch hořlavého prachu v průmyslových zařízeních. Je účinnou ochranou průmyslových provozů.
HRD systém zabraňuje vzniku poškozujících tlakových vln a zamezuje rozšiřování požárů. Díky tomu eliminuje škody na technologii, minimalizuje náklady spojené s prostoji a především chrání lidské zdraví.

Zařízení na odlehčení výbuchu

Skladování a manipulace s prachy v průmyslu jsou mnohdy spojeny s potenciálním nebezpečím výbuchu. Pro snížení rizika a eliminaci ztrát vyplývajících z výbuchu jsou zařízení na uvolnění výbuchu značky RSBP perfektním řešením. RSBP membrány pro uvolnění výbuchu nabízí velmi efektivní a ekonomické řešení ochrany před vznikem škod vyplývajících z výbuchu prachu.

Bezplamenné zařízení na odlehčení výbuchu (FLEX)

Bezplamenné zařízení na odlehčení výbuchu FLEX je vhodným řešením pro instalaci na technologických zařízeních uvnitř budov nebo výrobních hal.

Zpětná protiexplozní klapka B-FLAP I

Ekonomickým řešením ochrany pro zabránění přenosu výbuchu do vstupního potrubí je zpětná klapka B-FLAP I. V případě běžného provozu je zpětná klapka otevřena prouděním vzdušiny, v případě výbuchu v zařízení je tato klapka uzavřena tlakovou vlnou, a tím je zabráněno přenesení výbuchu do jiných částí zařízení nebo výrobní technologie.

HRD bariéra

HRD bariéry se vyznačují extrémně rychlým vnesením hasiva do potrubí spojujícího chráněná technologická zařízení. Při výbuchu se nejprve potrubím šíří explozní tlak a za ním následuje plamenná fronta. Obě tyto veličiny je možno detekovat speciálními detektory – optickými i tlakovými, které jsou pro daný účel vyvinuty.

Rychlouzavírací šoupátko GatEx

Rychlouzavírací šoupátko GatEx slouží v případě výbuchu k úplnému uzavření potrubí, a je proto vhodné pro ochranu výrobních technologií, ve kterých se vyskytuje nebezpečí výbuchu prachu.

Rychlouzavírací ventil

Rychlouzavírací plovákový ventil zabraňuje přenosu plamene a tlaku při výbuchu a předchází tak přenosu výbuchu do dalších částí výrobní technologie. Ventil je určen pro ochranu potrubních přepravních systémů.

Výbuchová ochrana korečkových elevátorů ELEVEX

Použití kompaktního, propracovaného, vysoce účinného a testovaného ochranného systému ELEVEX je bezpečný a efektivní způsob, jak ochránit korečkový elevátor proti následkům výbuchu.


Chci poradit s výběrem